De grens over met …

Tekst: Sanne van den Boomen
Leestijd: 4 minuten
Foto: Dick Drayer

Iedere week in de grens over met … vertelt een buitenlandcorrespondent over de huidige situatie en hoe deze door het coronavirus is gevormd in het land waar hij of zij werkt. Deze week vertelt Dick Drayer over de huidige situatie in Curaçao.  

‘’Op het eiland is sinds 13 maart een volledige lockdown ingevoerd. Dit is eigenlijk al van kracht gegaan voordat het coronavirus het eiland had bereikt. De enige manier hoe covid-19 het eiland kon bereiken was door binnenkomende vluchten en schepen. Daarom zijn alle grenzen vrij snel gesloten. 
Tijdens de volledige lockdown was alles gesloten, op de supermarkten na. Om te voorkomen dat er een enorme drukte bij de supermarkten ontstond, werd de plachi di dia (nummerplaat van de dag) ingevoerd. Dat is een regeling dat mensen twee dagen in de week met het ene kenteken mogen rijden en boodschappen mogen doen en op een andere dagen mensen met een ander kenteken. Het was verboden om zomaar rond te rijden. Mensen met vitale beroepen hadden een vrijstelling. Bijna alles is nu weer open maar onder een restrictie van 2 meter afstand. In the flow of the day merk je bijna niets meer van de maatregelen. Behalve dat je afstand moet houden en je handen moet desinfecteren. De horeca is ook weer open maar tot 22:00 uur en niet later.

Sociale hulp
Op dit moment is de situatie dramatisch. Het is echt met geen pen te beschrijven. Alles ligt plat, ook het toerisme. Heel het eiland draait om toerisme. Veel mensen zijn hun baan verloren zowel in de formele sector als in de informele sector. Door de coronacrisis zijn 16.000 mensen hun baan in de toeristenindustrie verloren en ongeveer een net zo groot aantal in de informele sector. Er zijn geen sociale vangnetten. Er is wel een sociaal stelsel maar die uitkeringen dekken niet de kosten en zeker niet met de prijzen nu. Een uitkering bedraagt rond de €400,- per maand en daar kan men hier niet van rondkomen. Mensen die hun baan verliezen zijn nu dus afhankelijk van voedselhulp. Er wordt enorm veel geld gestoken in voedselhulp. Maar deze bereikt niet iedereen. Armoede is altijd al op Curaçao geweest vooral in arme wijken. Die armoede is nu vergroot. Het probleem was vooral dat mensen die boven de armoedegrens zaten, ineens onder die armoedegrens zakten omdat ze hun schulden zoals een hypotheek niet meer konden betalen omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Nu heeft de belangrijkste bank van Curaçao, de MCB een moratorium van zes maanden gegeven dat ze geen hypotheek hoeven te betalen. Maar aan het einde van de looptijd loopt de hypotheek langer door. Het is een soort uitstel van betaling. 

Overheidsregeling
De overheid heeft wel een regeling toegepast op het bedrijfsleven waarbij je als ondernemer je personeel behoudt, 60 procent van de loonkosten terug krijgt van de overheid. 20 procent is voor de werkgever en 20 procent is voor de werknemer. Die regeling wordt betaald door Nederland. Nederland heeft ook de eisen daarvoor gesteld en werkt bureaucratisch. Je moet dan ook belastingaangifte voor je bedrijf en voor je werkgevers hebben op gegeven bij de sociale verzekeringsbank. Heel veel bedrijven doen dat niet en komen er dus niet voor in aanmerking.

Autonoom maar toch niet meer
Curaçao moet alles importeren. Zo krijgt het eiland dollars en euro’s in de kas. Die komen normaal binnen door het toerisme maar nu dus niet. De reserves van de centrale bank aan vreemde valuta, om tekorten te kunnen te betalen zijn genoeg voor drie maanden. Dus als die kas opraakt, kan het eiland ook niet meer importeren. Nederland heeft ingestemd met liquiditeitssteun maar in ruil voor die steun, heeft Nederland de eis gesteld om bijvoorbeeld de ministersalarissen 12,5 procent te laten dalen en verplicht om de Curaçaose bank onder curatele van de Nederlandse bank te stellen. Het zijn allemaal autonome taken van een autonoom land waar Nederland nu zeggenschap over heeft. Curaçao kan niets doen want het heeft geen geld. Curaçao is al decennia afhankelijk van Nederland maar door corona is dat alleen maar vergroot. Het eiland staat nu onder curatele van Nederland. 

Hoe nu verder?
De discussie hoe het nu verder gaat, zal binnenkort wel tot stand komen. De regering zegt dat ze heel druk bezig is met een plan van aanpak maar er is nog niets gepresenteerd. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de eisen van Nederland voor de financiële steun zo streng zijn, dat het nog maar de vraag is of Curaçao daaraan kan voldoen. Ambtenaren zijn al weken bezig met plannen te maken over het tegemoetkomen van Nederland en dat moet voor 1 juli gebeuren. Dus er is geen tijd om na te denken over wat ze over een half jaar gaan doen. Lobbyverenigingen zijn bijvoorbeeld wel bezig met hun eigen toekomst, dat doen veel bedrijven. Maar op overheidsniveau heb ik nog geen visie kunnen ontdekken.’’ 

Lees ook het interview met Tom Vennink over de situatie in Rusland

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *